57 Manukau Station Road,
Manukau

PHONE: (09) 263 4450